Αρχική

Καλώς ήλθατε στην EcoMat

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών για τη διαχείριση και αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών καταλοίπων-αποβλήτων. Ο στόχος μας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων για την προστασία του Περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, η EcoMat έχει τις απαιτούμενες από τη Νομοθεσία άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Με πληθώρα συνεργασιών στους περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας, αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών λύσεων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.