Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η EcoMat ιδρύθηκε το 2000 στοχεύοντας να χρησιμοποιήσει την ερευνητική εμπειρία και τη γνώση στην αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών παραπροϊόντων μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών και εναλλακτικών χρήσεων αυτών, παρέχοντας ολοκληρωμένες, βιώσιμες και περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις για τον παραγωγό και αντίστοιχα οικονομικές και εξίσου ποιοτικές λύσεις για τον τελικό χρήστη.

Έκτοτε έχει να επιδείξει πολλές επιτυχημένες συνεργασίες και την αξιοποίηση πολλών χιλιάδων μετρικών τόννων κυρίως παραπροϊόντων αλλά και πρώτων υλών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της πληθώρα συνεργασιών με εταιρείες του κλάδου παραγωγής τσιμέντου και προϊόντων τσιμέντου, κεραμικών (τούβλων και κεραμιδιών), καλωδίων, μεταλλευμάτων παραγωγής και επεξεργασίας αλουμινίου και χάλυβα, πλαστικών, κατασκευής έργων πρασίνου καθώς και εταιρείες ανακύκλωσης και επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων, παλαιών ελαστικών οχημάτων κ.α.

Η EcoMat παραδίδει τα προϊόντα της σε CIF basis παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics για την θαλάσσια και χερσαία μεταφορά. Αναλαμβάνει την συνολική συναλλαγή από την αρχική παραγγελία έως την τελική παράδοση. Βασιζόμενη στην πολύ καλή γνώση της ναυλαγοράς, και στην εμπειρία σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εξαγωγές, η EcoMat καταφέρνει να προσφέρει στους πελάτες της, οικονομικές και ποιοτικές λύσεις διασφαλίζοντας τις έγκαιρες παραδόσεις υλικών.