Προϊόντα

Προϊόντα

Η EcoMat προμηθεύει τους πελάτες της με πρώτες ύλες και παραπροϊόντα όπως βωξίτης, γύψος, σιδηραλουμίνα, ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες υψικαμίνου, ποζολανικά υλικά και εναλλακτικά καύσιμα όπως τεμαχισμένα ελαστικά οχημάτων, RDF κτλ. ενώ η λίστα των προϊόντων συνεχώς διευρύνεται καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων εναλλακτικών πηγών προκειμένου να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη ανάλογα με την γεωγραφική του θέση και τις ιδιαιτερότητες της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων του.